Inauguracja studiów niestacjonarnych

Szanowni Studenci Wydziału Mechanicznego Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym UTH RADOM w roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynają się 06.11.2020 roku. Terminy 10 zjazdów oraz plany zajęć w semestrze zimowym podano na stronie internetowej Wydziału w menu głównym PRZYDATNE / Plany zajęć: http://mechaniczny.uniwersytetradom.pl/?page_id=136&lang=pl Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone w sposób tradycyjny na terenie Uczelni lub mieszany przy zachowaniu właściwych obostrzeń epidemicznych. …

Inauguracja studiów niestacjonarnych Read More »