Wydział Mechaniczny

Miesiąc: Marzec 2021

Erasmus+ Automotive Academy – inicjatywa Wydziału Mechanicznego w zakresie umiędzynarodowienia UTH Radom zyskuje na popularności!

Z przyjemnością informujemy, że 29 marca 2021 r. odbył się drugi wykład w ramach Erasmus+ Automotive Academy. Został on zrealizowany przez prof. Ruslans Smiginsa (Latvia University of Life Sciences and Technologies), który przedstawił wykład pt „Alternative Fuels for Internal Combustion Engines“. Wydarzenie było moderowane przez dr inż. Alicję Wąsowicz, która zapewniła wszystkim zainteresowanym osobom niezbędną …

Erasmus+ Automotive Academy – inicjatywa Wydziału Mechanicznego w zakresie umiędzynarodowienia UTH Radom zyskuje na popularności! Read More »

Seminarium Wydziałowe

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na Seminarium w dniu 31 marca 2021 roku (środa) o godzinie 10:15. Seminarium odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu aplikacji MS Teams (Zespół: Seminarium Wydziałowe WM). Dołączenie do spotkania będzie możliwe od godziny 10:00 Autorami prezentacji pt. „System szkoleniowy mMS4.0+” będą: – Adam Piszczatowski /Szymon Gregorczyk – Dominik Skoneczny Bosch Rexroth Sp. z …

Seminarium Wydziałowe Read More »

Miło nam poinformować, że dr inż. Wojciech Kucharczyk został Guest Editors czasopisma Polymers z celem wydania numeru specjalnego pt. “Hybrid Epoxy Nanocomposites”. Pracownicy, doktoranci i wszyscy zainteresowani opublikowaniem swoich prac w tym wydaniu czasopisma proszeni są o bezpośredni kontakt z p. dr. W. Kucharczykiem: wojciech.kucharczyk@uthrad.pl. Szczegóły dotyczące celów i zakresu wspomnianego numeru specjalnego dostępne są pod …

Read More »

Kształcenie studentów na kierunkach technicznych wymaga odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego. Tym bardziej cieszy informacja, że taki sprzęt został nam przekazany przez ORLEN Laboratorium. Było to możliwe dzięki staraniom dr hab. inż. Krzysztofa Górskiego, prof. UTH Radom oraz życzliwości Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium – Pana Marka Witkowskiego, któremu dziękujemy za okazane wsparcie. Na potrzeby dydaktyczne otrzymaliśmy cztery …

Read More »

Erasmus+ Automotive Academy

Z przyjemnością informujemy, że 15 marca na UTH Radom zainaugurowaliśmy cykl międzynarodowych wykładów w ramach Erasmus+ Automotive Academy. Spotkanie rozpoczęła część oficjalna i powitanie władz uczelni oraz partnerów programu reprezentujących uniwersytety z Grecji, Łotwy, Litwy, Hiszpani, Węgier, Włoch, Rumunii oraz Ukrainy. Wykład inauguracyjny na temat “Biofuels for Internal Combustion Engines. Is any Alternative for Them?” …

Erasmus+ Automotive Academy Read More »

Tematy prac dyplomowych dla obron w roku akademickim 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z tematami pracy dyplomowych dla których obrony przewidziano w roku akademickim 2021/2022 Mechanika i Budowa Maszyn, Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym, Budownictwo.   Po wybraniu tematu należy skontaktować się z promotorem w celu przygotowania pod jego kierunkiem dokumentu „Zadanie na pracę dyplomową” – formularza zawierającego temat pracy oraz główne założenia jej realizacji. Podpisany przez promotora …

Tematy prac dyplomowych dla obron w roku akademickim 2021/2022 Read More »

Każda publikacja będąca efektem prac naszych naukowców to mała cegiełka w rozwój nauki. Tym bardziej cieszy sukces Pana prof. Tadeusza Szumiaty, którego efekty prac naukowych zostały opublikowane w artykule pod tytułem „Technogenic magnetic particles from steel metallurgy and iron mining in topsoil: Indicative characteristic by magnetic parameters and Mössbauer spectra”. Praca ukazała się w prestiżowym …

Read More »