Wydział Mechaniczny

Wznowienie wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+

Wznowienie wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Decyzją JM Rektora UTH Radom z dniem 01.06.2021 zostają wznowione wyjazdy za granicę, w tym wyjazdy w ramach Programu Erasmus+. Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z zasadami wyjazdów pracowników i studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + w roku akademickim 2020/2021, znajdującymi się na stronie Uczelni: https://dwz.uniwersytetradom.pl/erasmus-2021-2022/. Przypominam, że zgodnie z w/w zasadami dokumenty dot. wyjazdu powinny zostać złożone w Dziale Współpracy z Zagranicą 14 dni przed wyjazdem.