Wydział Mechaniczny

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN

Kierownik: dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. UTH

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 76 17, e-mail: z.siemiatkowski@uthrad.pl

Pracownicy

Profesorowie

dr hab. inż. Marek Kowalik, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0001-6626-2685
48 361 76 18
m.kowalik@uthrad.pl
dr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0001-7666-7686
48 361 76 96
m.rucki@uthrad.pl
dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0002-6830-4479
48 361 76 17
z.siemiatkowski@uthrad.pl

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Artur Zaręba
https://orcid.org/0000-0001-6702-7740
Adam Pacyna – ślusarz

Laboratoria badawczo-dydaktyczne

  • Miernictwa
  • Sterowania maszyn technologicznych
  • Obrabiarek CNC
  • Obróbki skrawaniem
  • Spawalnictwa

Profil naukowy

  • Automatyzacja i mechanizacja procesów produkcyjnych,
  • Programowania centrów obróbkowych CNC,
  • Optymalizacji technologii obróbki,
  • Metrologia,
  • Współrzędnościowa technika pomiarowa