Wydział Mechaniczny

Demonstrator lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych

Demonstrator lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Demonstrator lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych

Wartość dofinansowania: 70 000 zł. Całkowita wartość zadania 70 000 zł.

We wrześniu 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przedmiotem tego programu jest wsparcie studenckich kół naukowych (SKN) w realizacji innowacyjnych projektów. Nabór wniosków do tego programu był realizowany w okresie 12 październik – 13 listopada 2020 r. Na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przygotowano trzy takie projekty, które zostały wysłane do Ministerstwa. Do konkursu zgłoszono łącznie 244 wnioski, z czego Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów. Wśród nich znalazł się wniosek przygotowany przez SKN „Turbodoładowani”. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 70 000 zł zostanie wydatkowane na opracowanie i wykonanie demonstratora lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych. Budowa tego pojazdu ma zostać ukończona w połowie 2022 roku. We wniosku założono, że wykonany prototyp zostanie następnie zaprezentowany międzynarodowej grupie studentów, wykładowców i przedsiębiorców, którzy przyjadą w połowie 2022 r. do UTH Radom w ramach wykonywanego przez nas europejskiego projektu E-DriveTour .

Opiekunami koła są dr inż. Tomasz Skrzek oraz dr hab. inż. Krzysztof Górski.