Wydział Mechaniczny

KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom

26-600 Radom, ul. B. Chrobrego 45

tel. 48 361 76 58, e-mail: krzysztof.gorski@uthrad.pl

Pracownicy

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
https://orcid.org/0000-0003-1715-6151
48 361 76 52
w.lotko@uthrad.pl
dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0003-0951-3147
48 361 76 58
krzysztof.gorski@uthrad.pl

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Leszek Jemioł
mgr inż. Paweł Duchaniak
dr inż. Robert Gielniewski

Laboratoria badawczo-dydaktyczne

 • Laboratorium badań dynamiki pojazdów
 • Laboratorium tłokowych silników spalinowych
 • Mobilne laboratorium badań pojazdów
 • Laboratorium diagnostyki i obsługi pojazdów
 • Laboratorium badań geometrii punktów bazowych i zawieszenia pojazdów
 • Laboratorium komputerowego wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych i likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Laboratorium paliw silnikowych
 • Laboratorium komputerowe

Profil naukowy

 • Badania silników spalinowych
 • Badania procesów spalania paliw konwencjonalnych i alternatywnych
 • Płyny i paliwa samochodowe
 • Eksploatacja pojazdów i maszyn
 • Diagnostyka pojazdów
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Badania trakcyjne pojazdów
 • Rekonstrukcja zdarzeń drogowych
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka w motoryzacji
 • Odnawialne źródła energii