Wydział Mechaniczny

Studia dualne

Studia dualne

Projekt pt.: „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych”, POWR.03.01.00-00-DU37/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Studia Dualne na kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym (SiBwTD) będą prowadzone dla studentów chcących uzyskać tytuł zawodowy inżyniera. W ramach tego kształcenia, prowadzonego w systemie stacjonarnym, studenci odbędą 60 tygodni staży przemysłowych. Każdy tydzień takiego stażu pozwoli uzyskać studentowi wynagrodzenie w kwocie 500 zł. Podstawowe informacje o studiach znajdują się na stronie internetowej Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.

Wkrótce na tej stronie umieścimy informację o zasadach rekrutacji na studia