Wydział Mechaniczny

KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ I MECHATRONIKI

KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ I MECHATRONIKI

Kierownik: dr inż. Przemysław Motyl

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 71 23, e-mail: p.motyl@uthrad.pl

Pracownicy

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer
https://orcid.org/0000-0002-7789-3754
48 361 71 10
w.blajer@uthrad.pl
dr hab. inż. Iwona Komorska, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0002-6911-0297
48 361 76 34
iwona.komorska@uthrad.pl
dr hab. inż. Kazimierz Król, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0002-8131-468X
48 361 71 11
k.krol@uthrad.pl
dr hab. inż. Michał Pająk, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0002-9842-288X
48 361 71 14
m.pajak@uthrad.pl
dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0002-5202-3410
48 361 76 03
andrzej.puchalski@uthrad.pl

Adiunkci

dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
https://orcid.org/0000-0002-2105-293X
48 361 71 16
k.kolodziejczyk@uthrad.pl
dr inż. Roman Król
https://orcid.org/0000-0002-6279-9562
48 361 71 12
r.krol@uthrad.pl 
dr inż. Przemysław  Motyl
https://orcid.org/0000-0002-2326-9315
48 361 71 23
p.motyl@uthrad.pl
dr inż. Bogdan Noga
https://orcid.org/0000-0002-6616-4935
48 361 71 23
nogab@tlen.pl
dr inż. Krzysztof Olejarczyk
https://orcid.org/0000-0002-9055-161X
48 361 71 16
k.olejarczyk@uthrad.pl
dr inż. Marek Stępniewski
https://orcid.org/0000-0002-4823-3466
48 361 76 47
m.stepniewski@uthrad.pl
dr inż. Marcin Wikło
https://orcid.org/0000-0001-5210-6657
48 361 71 16
m.wiklo@uthrad.pl
dr inż. Marek Wiśniewski
https://orcid.org/0000-0002-9507-658X
48 361 71 49
mjwisniewski@wp.pl
dr inż. Zbigniew Wołczyński
https://orcid.org/0000-0002-7560-1770
48 361 76 72
z.wolczynski@uthrad.pl

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Bartłomiej Drabik
b.drabik@uthrad.pl
mgr inż. Artur Borczuch
mgr inż. Grzegorz Borek
mgr inż. Jerzy Maksym
mgr inż. Zenon Mazur

Laboratoria badawczo-dydaktyczne

 • Biomechaniki
 • Hamowni Podwoziowej
 • Instalacji Elektrycznych Pojazdów
 • Komputerowe MSiM
 • Mechaniki Płynów
 • Mechatroniki Samochodowej
 • Mechatroniki Silników Samochodowych
 • Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki
 • Podstaw Mechatroniki
 • Systemów Wbudowanych
 • Termodynamiki i Energetyki
 • Wytrzymałości Materiałów

Profil naukowy

 • Analizy wytrzymałościowe oraz MES elementów maszyn
 • Badania systemów mechatroniki samochodowej
 • Dynamika i drgania konstrukcji, dynamika ciał sztywnych
 • Inżynieria danych
 • Konfiguracja i programowanie sterowników przemysłowych PLC
 • Modelowanie zagadnień cieplno-przepływowych (CFD)
 • Optymalizacja strukturalna i topologiczna
 • Rozwój przekładni cykloidalnych
 • Wibrodiagnostyka maszyn wirujących