Wydział Mechaniczny

Wydział

Wydział

Wydział Mechaniczny jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  w Radomiu, od swego zarania tworzącym historię radomskiego środowiska akademickiego. Powołana 13 stycznia 1950 roku Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Radomiu była bowiem jednowydziałową uczelnią o profilu mechanicznym. Również w kolejnych strukturach organizacyjnych Uczelni tj. Wyższej Szkole Inżynierskiej, Politechnice Świętokrzyskiej, Politechnice Radomskiej i UTH im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Mechaniczny odgrywał wiodącą rolę.

Absolwentami Wydziału Mechanicznego zostało ponad 6 tysięcy studentów. Obecnie studenci kształcą się na 3 kierunkach studiów:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym – kierunek praktyczny
  • Budownictwo

Wydział posiada prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA. Obroną zakończyło się ponad 50 przewodów doktorskich.

Obiekty Wydziału Mechanicznego zlokalizowane są przy ulicy Stasieckiego 54 na osiedlu Borki oraz w ramach campusu osiedle Akademickie przy ulicy Chrobrego 45.

Główną siedzibą Wydziału jest nowoczesny campus na osiedlu Borki. Atutem lokalizacji jest też bezpośrednia bliskość zalewu, gdzie studenci chętnie spędzają czas wolny od nauki.

Klimatyzowane, wyposażone w sprzęt multimedialny sale wykładowe stwarzają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Na Wydziale istnieje kilkadziesiąt nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów specjalistycznych oraz pracowni komputerowych, gdzie przyszli inżynierowie zdobywają aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw konstrukcji maszyn i materiałoznawstwa, mechaniki stosowanej i mechatroniki, technik projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów samochodowych i maszyn. Na miejscu znajduje się Biblioteka Wydziałowa z czytelnią czasopism.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych na studia w ramach Programu Erasmus+. Na Wydziale działają liczne koła naukowe, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania badawcze.

Studenci korzystają z szeroko rozwiniętego systemu pomocy materialnej w formie m.in. stypendiów socjalnych, naukowych, sportowych, a także w szczególnych przypadkach zapomóg.

Absolwenci Wydziału znajdują zatrudnienie w zakładach produkcyjnych branży mechanicznej, budowlanej i samochodowej oraz szeroko pojętego zaplecza motoryzacyjnego.