Wydział Mechaniczny

Wydziałowe Seminaria Awansowe

Wydziałowe Seminaria Awansowe

Seminaria awansowe związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego oraz procedurami zmiany stanowiska (prof. Uczelni) dla grupy pracowników dydaktycznych.

Seminaria zaplanowane w semestrze zimowym 2019/2020.

Lp.Autor/ TytułTermin
czwartek g.10:15 Aula A2
1.

dr inż. Sebastian Bombiński

„Algorytmy diagnostyki stanu ostrza”

14.XI.2019
2.

dr inż. Michał Pająk

„Rozmyte modelowanie procesów i stanów eksploatacyjnych złożonych systemów technicznych”

5.XII.2019
3.

dr Emilia Miszczyk

„Badanie dyspersji współczynników załamania światła ciekłokrystalicznych mieszanin nematycznych do wysokotransmisyjnych modulatorów światła z bardzo niskim współczynnikiem odbicia”

9.I.2020
4.

dr Tadeusz Kaczor

„Wybrane aspekty nauczania przedmiotów ścisłych na studiach technicznych”.

30.I.2020

Profil działalności naukowo-badawczej Wydziału wynika ze specjalności naukowych katedr https://wm.uniwersytetradom.pl/struktura/ .

Podstawową dyscypliną działalności naukowej prowadzonej w ramach Wydziału jest inżynieria mechaniczna.

Działalność naukowo-badawcza Wydziału obejmuje także następujące dyscypliny naukowe.

  • Z zakresu dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa i transport, inżynieria chemiczna.
  • Z zakresu dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki fizyczne.
  • Z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki o kulturze fizycznej.