Wydział Mechaniczny

NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ

NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ

Poczta Elektroniczna z usługą OneDrive

Aplikacja OneDrive dostępna jest po zalogowaniu do poczty. Umożliwia ona zamieszczanie pików w chmurze i udostępnianie ich wybranym osobom lub grupom osób. Aplikacja OneDrive umożliwia zamieszczanie plików w różnych formatach, bez limitu rozmiaru. Pliki zamieszczone w OneDrive można wykorzystywać w aplikacji Teams.

System Wirtualna Uczelnia

System Wirtualna Uczelnia dostępny jest pod adresem: www.dziekanat.uniwersytetradom.pl.

Wirtualna Uczelnia umożliwia wysyłanie wiadomości do grup studentów (wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i innych) bez konieczności posiadania adresów e-mail studentów.

Microsoft Teams dla studentów i pracowników UTH Radom

Przy pomocy usługi Teams prowadzący zajęcia mogą m.in. tworzyć grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne, wykładowe i inne, przekazywać materiały studentom, prowadzić e-spotkania, a także wysyłać komunikaty do studentów i pracowników Uniwersytetu.Po

Instrukcje dla studentów – SPRAWDŹ

Instrukcje dla nauczycieli – SPRAWDŹ

Instrukcja WM obsługi aplikacji Teams, OneDrive i systemu Wirtualna Uczelnia  – SPRAWDŹ

Microsoft Forms

Aplikacja Forms umożliwia weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą Uczelni.

Linki do instrukcji Microsoft Forms:

Tworzenie testu w Microsoft Forms

Tworzenie formularza (ankiety) w Microsoft Forms

Microsoft SKYPE

Uwagi i pytania dotyczące dostępnych narzędzi pracy zdalnej prosimy kierować na adres pracazdalna@uthrad.pl