Wydział Mechaniczny

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Pytania egzaminacyjne:

Mechanika i budowa maszyn, stopnia I:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Mechanika i budowa maszyn, stopnia II:

Zestaw pytań – część 1

Zestaw pytań – część 2

Budownictwo:

Zestaw pytań

Logistyka:

Zestaw pytań

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii:

Zestaw pytań

Więcej informacji o dyplomowaniu znajdziesz na stronie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia.