Wydział Mechaniczny

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

PROCEDURY I REGULAMINY

Procedura badań ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana, wprowadzona Uchwałą Senatu UTH Radom nr 000‑2/21/2020 z dnia 27.02.2020 r., Załącznik nr 2 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia).

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych w UTH Rad. (procedura ogólnouczelniana, wprowadzona Uchwałą Senatu UTH Radom nr 000-2/21/2020 z dnia 27.02.2020 r. Załącznik nr 3 do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia).

Regulamin pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (regulamin ogólnouczelniany, wprowadzony Uchwałą Senatu UTH Radom nr 000‑2/21/2020 z dnia 27.02.2020 r., Załącznik nr 1a do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia).

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

1/ dr Małgorzata Wojtyniak – Przewodnicząca
2/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy
3/ prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy
4/ dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. UTH Radom
5/ dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom
6/ dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Radom
7/ dr inż. Przemysław Motyl
8/ dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
9/ przedstawiciel studentów – vacat
10/ przedstawiciel doktorantów – vacat.

KIERUNKOWE RADY PROGRAMOWE (KRP)

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk – przewodniczący
2/ dr inż. Przemysław Motyl
3/ dr inż. Wojciech Kucharczyk
4/ dr inż. Piotr Sadowski
5/ Stanisław Lebioda – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr hab. inż. Iwona Komorska – przewodnicząca
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/ dr inż. Marcin Wikło
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo
1/ prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy – przewodniczący
2/ dr inż. Marcin Migus
3/ dr inż. Iga Jasińska
4/ mgr inż. Grzegorz Kowalski
5/ mgr inż. Emil Dygas
6/ Krzysztof Witkowski – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
3/ dr inż. Tomasz Skrzek
4/ dr inż. Zbigniew Wołczyński
5/ Alicja Mirowska – przedstawiciel studentów

studia doktoranckie:
1/ dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH Radom – przewodniczący
2/ prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
3/dr hab. inż. Iwona Komorska
4/ przedstawiciel doktorantów

studia podyplomowe:
1/ dr inż. Dmitrii Morozow – przewodniczący
2/ dr inż. Zbigniew Siemiątkowski
3/dr inż. Jarosław Kotliński
4/dr hab. Tadeusz Szumiata

KIERUNKOWE KOMISJE DS. OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – I stopień
1/ dr inż. Hanna Kochanek – przewodniczący
2/ dr inż. Sebastian Bombiński
3/ mgr inż. Bartłomiej Drabik
4/ Patryk Zegarek – przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn – II stopień
1/ dr inż. Marek Stępniewski – przewodniczący
2/ dr hab. inż. Marek Kowalik, prof. UTH Radom
3/ dr inż. Paweł Maciąg
4/ przedstawiciel studentów

kierunek studiów: Budownictwo

1/ dr inż. Iga Jasińska – przewodnicząca
2/ dr inż. Marcin Migus
3/ dr Aneta Mikulska
4/ Patrycja Sułek – przedstawiciel studentów.

kierunek studiów: Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
1/ dr inż. Jacek Borowiak- przewodniczący
2/ dr inż. Ireneusz Jędra
3/ dr inż. Alicja Wąsowicz
4/ Milena Górska – przedstawiciel studentów

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z ABSOLWENTAMI

1/ dr inż. Paweł Maciąg – przewodniczący
2/ dr inż. Zygmunt Trela
3/ dr inż. Iga Jasińska