Wydział Mechaniczny

KATEDRA FIZYKI

KATEDRA FIZYKI

Kierownik: dr hab. Katarzyna Brzózka

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 71 23, e-mail: k.brzozka@uthrad.pl

http://www.katedrafizyki.uniwersytetradom.pl/

Pracownicy

Profesorowie

dr hab. Katarzyna Brzózka, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0003-4400-0689
48 361 78 46
k.brzozka@uthrad.pl
dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. UTH
https://orcid.org/0000-0003-0430-4805
48 361 76 24
t.szumiata@uthrad.pl
dr hab.Emilia Miszczyk prof. UTH
https://orcid.org/0000-0001-6123-0836
48 361 76 82
e.miszczyk@uthrad.pl
dr Tadeusz Kaczor prof. UTH
https://orcid.org/0000-0002-1696-5232
48 361 76 84
tadeusz.kaczor@uthrad.pl

Adiunkci

dr Małgorzata Gzik-Szumiata
https://orcid.org/0000-0003-0433-0501
48 361 76 26
m.gzik@uthrad.pl
dr inż. Zbigniew Pytel
https://orcid.org/0000-0003-1641-8914
48 361 76 82
z.pytel@uthrad.pl

Starsi wykładowcy

mgr Michał Gawroński
https://orcid.org/0000-0002-9118-2772
48 361 78 46
m.gawronski@uthrad.pl

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Bogumił Górka
https://orcid.org/0000-0001-7357-1566

Laboratoria badawcze

 • Laboratorium Badań Magnetyków

Laboratoria dydaktyczne

 • Dydaktyczne Laboratorium Fizyki

Profil naukowy

 • materiały magnetyczne (krystaliczne, amorficzne i nanokrystaliczne),
 • spektroskopia mössbauerowska spineli i materiałów z niekolinearnym uporządkowaniem magnetycznym,
 • cienkie warstwy i nanostruktury,
 • ciekłe kryształy,
 • wpływ stanu powierzchni na własności tribologiczne,
 • badania magnetyczne i spektroskopowe pyłów i osadów przemysłowych oraz próbek środowiskowych,
 • obwody magnetyczne w metrologii małych mas po redefinicji układu jednostek SI,
 • defektoskopia magnetyczna wad przypowierzchniowych szyn kolejowych,
 • badania lotniczych lakierów termochromatycznych z autodetekcją wad,
 • zastosowania fizyki w geologii, astrofizyce (w tym – badania meteorytów), biologii i medycynie.