Wydział Mechaniczny

NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ DLA STUDENTÓW

NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ DLA STUDENTÓW

Poczta Elektroniczna z usługą OneDrive

Aplikacja OneDrive dostępna jest po zalogowaniu do poczty. Umożliwia ona zamieszczanie pików w chmurze i udostępnianie ich wybranym osobom lub grupom osób. Aplikacja OneDrive umożliwia zamieszczanie plików w różnych formatach, bez limitu rozmiaru. Pliki zamieszczone w OneDrive można wykorzystywać w aplikacji Teams.

System Wirtualna Uczelnia

System Wirtualna Uczelnia dostępny jest pod adresem: www.dziekanat.uniwersytetradom.pl.

Wirtualna Uczelnia umożliwia wysyłanie wiadomości do grup studentów (wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i innych) bez konieczności posiadania adresów e-mail studentów.

Microsoft Teams dla studentów UTH Radom

Przy pomocy usługi Teams prowadzący zajęcia mogą m.in. tworzyć grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne, wykładowe i inne, przekazywać materiały studentom, prowadzić e-spotkania, a także wysyłać komunikaty do studentów i pracowników Uniwersytetu.

Instrukcja ogólna dla studentów – SPRAWDŹ

Instrukcja WM – CZYTAJ