Wydział Mechaniczny

KATEDRA BUDOWNICTWA

KATEDRA BUDOWNICTWA

Kierownik: prof. dr. hab. inż. Andrzej Kęsy

26-600 Radom, ul. Stasieckiego 54

tel. 48 361 7142, e-mail: a.kesy@uthrad.pl

Pracownicy

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Andrzej Kęsy https://orcid.org/0000-0003-0999-3072
48 3617141
a.kesy@uthrad.pl

Adiunkci

dr inż. Iga Jasińska
https://orcid.org/0000-0003-3990-7497
48 361 76 38
i.jasinska@uthrad.pl
dr inż. Monika Jaworska-Wędzińska
https://orcid.org/0000-0002-4380-9155
48 361 76 38
m.jaworska@uthrad.pl
dr inż. Jarosław Mucha
https://orcid.org/0000-0003-2224-1529
48 361 76 10
j.mucha@uthrad.pl

Asystenci

mgr inż. Emil Dygas
https://orcid.org/0000-0002-1262-5441
48 361 76 38
e.dygas@uthrad.pl
mgr inż. Grzegorz Kowalski
https://orcid.org/0000-0002-1516-4900
48 361 76 38
g.kowalski@uthrad.pl

Laboratoria dydaktyczne

  • Technologii betonu
  • Materiałów budowlanych
  • Geodezji

Profil naukowy

  • Wpływ domieszek chemicznych na właściwości betonu
  • Wykorzystanie kruszyw recyklingowych do wytwarzania betonu
  • Wykorzystanie odpadowych materiałów budowlanych jako czynnika budownictwa zrównoważonego
  • Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na trwałość obiektów budowlanych
  • Analiza parametrów mikroklimatu wewnętrznego i szczelności budynku autonomicznego