Wydział Mechaniczny

Studia Doktoranckie

Studia Doktoranckie

Dokumenty do pobrania


Ocena realizacji zajęć dydaktycznych

Indywidualny semestralny program zajęć studiów doktoranckich

Sprawozdanie z postępów w pracy naukowej

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

ZARZĄDZENIE Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie:
określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich i regulaminu ich zwiększenia z dotacji projakościowej na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.