Wydział Mechaniczny

E-drivetour, procedura rekrutacja trwa!

E-drivetour, procedura rekrutacja trwa!

Projekt E-DriveTour https://www.edrivetour.eu/ cieszy się dużym zainteresowaniem naszych studentów. W kwietniu 2022 r. lecimy do Salonik, a w maju gościmy u nas zagranicznych studentów i nauczycieli, aby wspólnie uczyć się „elektromobilności”. W okresie wakacyjnym studenci odbędą 2-tygodniowy staż u naszych europejskich partnerów przemysłowych. Wszystko będzie wsparte finansowaniem pochodzącym ze środków europejskich. W realizacji projektu zamierzają uczestniczyć studenci Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziału Mechanicznego. Osoby, które dostarczyły koordynatorowi projektu niezbędne dokumenty rejestracyjne mogą przystąpić do kolejnego etapu procedury kwalifikacyjnej. Jej elementem jest rozmowa rekrutacyjna powiązana z oceną znajomości języka angielskiego. Odbędzie się to w dniu 23 listopada 2021 r. w sali 22, w budynku UTH Radom zlokalizowanym przy ul. Chrobrego 45. Informacje o projekcie udziela dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH Radom. Email: krzysztof.gorski@uthrad.pl