Wydział Mechaniczny

XXIII Radomskie Dni Techniki

XXIII Radomskie Dni Techniki

W dniach 18.11 – 19.11.2021 r. odbywają się XXIII Radomskie Dni Techniki organizowane przez  Platformę  Przemysłu Przyszłości, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Naczelną Organizację Techniczną Radom. Wydarzenie jest połączone z jubileuszem70 – lecia radomskiej rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. W programie dwudniowego wydarzenia zaplanowano wykłady, konferencję, projekcje filmowe oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień Naczelnej Organizacji Technicznej.

Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Mechaniczny UTH w Radomiu, który w dniu 19 listopada poprowadzi konferencję naukowo-techniczną „Biznes i nauka w dobie Przemysłu Przyszłości”. Spotkanie zostanie poświęcone tematyce nauki, biznesu oraz przemysłu przyszłości. Będzie dotyczyć następujących zagadnień:

  • Ekosystem zdecentralizowanej transformacji.
  • Rola NOTu w tworzeniu uczelni w Radomiu.
  • Współpraca nauki i biznesu na przykładzie Grupy Azoty S.A.
  • Kompetencje Przyszłości w dobie Przemysłu 4.0.
  • Nowe modele biznesowe – szanse i zagrożenia.
  • Trendy rozwojowe oprogramowania CAD/CAE zmniejszającego koszty wdrożenia produktów.
  • Specyfika rozwiązań Rozszerzonej Rzeczywistości (XR/AR) w zastosowaniach przemysłowych – aspekty praktyczne.
  • Druk 3D w Przemyśle Przyszłości.
  • Możliwości finansowania innowacyjnych projektów związanych z Przemysłem Przyszłości.