Wydział Mechaniczny

Godziny Dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych

Godziny Dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych

W związku z Konferencją organizowana przez Platformę Przemysłu Przyszłości, UTH Radom oraz NOT Radom w ramach Radomskich Dni Techniki 2021, która odbędzie się w dniu 19.11.2021 (piątek), w godz. 12:00-16:00 ogłasza się godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.