Wydział Mechaniczny

MSDN

MSDN

Wydział Mechaniczny UTH Rad. przystąpił do programu MSDN AA (MSDN Academic Alliance), w którym pracownicy i studenci wydziału mogą korzystać z oprogramowania dostępnego w licencji.

Oprogramowanie dostępne w licencji MSDN AA to:

 • Systemy operacyjne (np. Windows Vista, Windows XP, Windows XP Embeded, Windows 2003 Server)
 • Aplikacje biurowe (np. Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft Access)
 • Systemy serwerowe (np. Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server)
 • Narzędzia programistyczne (np. Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio Tools for Office, narzędzia programistyczne dla Windows Mobile, Microsoft eMbedded Visual C++®)
 • Wersje beta oprogramowania
 • Dokumentacja (np. MSDN Library, Software Developement Kit – SDK, Driver Development Kit – DDK, Visual Studio® .NET Academic Teaching and Student Tools

Co zrobić aby dostać legalne oprogramowanie?

 • Musisz posiadać konto e-mail w oficjalnej domenie Politechniki Radomskiej
  • pracownicy: *@uthrad.pl – jeżeli nie posiadasz konta to zgłoś się do:
   Centrum Sieciowo-Komputerowego
   ul. Chrobrego 27 pok 250
   +48 48 3617826
   csk@uthrad.pl
  • studenci: *@student.uniwersytetradom.pl – jeżeli nie posiadasz konta
   to możesz je założyć na stronie: http://poczta.student.uniwersytetradom.pl
 • Studenci muszą posiadać aktualną legitymację studencką lub indeks. Z jednym z tych dokumentów należy zgłosić się osobiście do Wydziałowego Administratora IT.
 • Wydziałowy Administrator IT przydziela login i hasło dostępowe do systemu dystrybucji oprogramowania, na życzenie udostępniają również płytki instalacyjne.

Wszelkie pytania i problemy dotyczące oprogramowania MSDN AA dla Wydziału Mechanicznego należy zgłaszać do wydziałowego Administratora IT.

Wydziałowy Administrator IT Wydziału Mechanicznego:
mgr inż. Artur Zaręba
ul. Krasickiego 54, pokój B1-320
tel. +48 48 3617637,
e-mail: artur.zareba@uthrad.pl

Oprogramowanie można pobierać ze strony.